Cultuur Cambodja


De cultuur van Cambodja kenmerkt zich door een sterk gevoel van authenticiteit en sociale waarden. Van groot belang voor de ontwikkeling van de Combodjaanse cultuur was (en is) het Boeddhisme. De twee belangrijkste vormen van het geloof van Cambodja, Maha en Thammayut worden nog altijd beoefend in zo’n 4000 tempels. Ook in de kunst van Cambodja is het Boeddhisme erg belangrijk. De kunst wordt tegenwoordig bijna geheel overschaduwd door de grootsheid van het oude Khmer volk. Hun rijk strekte zich ver uit buiten de grenzen van het huidige Cambodja. De Ruines van het tempelcomplex Angkor zijn hier het bekendste voorbeeld van. Een ander voorbeeld van de dominantie van de vroegere cultuur vind je in de hedendaagse dans van Cambodja. Deze is nog altijd sterk beïnvloed door de Khmer rituelen.

Architectuur

De bekendste cultuuruitingen van Cambodja zijn de velen “Wat”. Dit is het Cambodjaanse woord voor tempel. Grootse complexen zoals dat van Angkor, zijn bekend over de hele wereld. De architectuur van deze bouwwerken is gebaseerd op mystieke en religieuze overtuigingen. Dit zie je vooral in de vele stambeelden. Losse beelden van religieuze figuren vind je veel in de omgeving van elke Wat.

Dans

In de Khmer periode was er een grote rol weggelegd voor dans. De klassieke Khmer dans gaat terug op de Indiase variant. Verhalen die met het geloof te maken hadden werden uitgebeeld. De dansen worden gekenmerkt door een precieze volgorde en houding van het lichaam. Vrijwel alle dansers zijn vrouwen, en mannen werden dan ook met kostuums neergezet. De nationale dans staat bekend als de Lamthon. Dit is een dans in elegante stijl, waarbij de positie van de voeten van groot belang is.

Muziek

Voor muziek geld hetzelfde als voor dans in de zin dat de traditionele variant stamt uit de grootse Khmer periode. Door het belang van dansen werd ook muziek steeds populairder. Dansen werden namelijk altijd vergezeld door muziek. Unieke instrumenten zijn de Khom Thom (een percussie instrument van 16 gongs in een halve cirkel) en een Cambodjaanse variant van de doedelzak.