Inwoners

De inwoners van Cambodja kennen een hechte familieband waarbij tradities en leefomgeving bepalend zijn. Nog altijd spelen (bij)geloven rondom dood en geboorte een grote rol in het dagelijks leven van veel Cambodjanen. Zoals in veel onderontwikkelde landen zijn vrouwen beduidend slechter af dan mannen. Volgens metingen is slechts 20% van de Cambodjaanse vrouwen geletterd tegenover 80% van de mannen. Als erfenis van corruptere tijden komt mishandeling bij vrouwen nog vrij veel voor. Georganiseerde huwelijken zijn in veel gebieden normaal. Hierbij komt, zoals wel vaker in Aziatische landen, een professionele koppelaar bij kijken. Huwelijken uit liefde worden vooral in de grotere steden geaccepteerd.
Demografie

De populatie van Cambodja is voor 2009 geschat op ruim 14 miljoen mensen. Dit aantal is vooral in de laatste drie decennia explosief gegroeid. Een groot dieptepunt ontstond eind jaren ’70. In 1975 had Cambodja 7.2 miljoen inwoners, die in slechts 4 jaar terugliep naar 6 miljoen. Dit was een gevolg van de burgeroorlogen uit die tijd. De bevolking van Cambodja bestaat voor 85% uit Khmer bewoners. Dit is het oorspronkelijke volk van het gebied. De overige inwoners bestaan uit hoofdzakelijk Chinese, Vietnamese immigranten. Voor lokale stammen is maar een klein percentage weggelegd.