Staat Cambodja


Staatsvorm van Cambodja

De staatsvorm van Cambodja is een constitutionele monarchie. Net als Nederland is de koning(in) het officiële staatshoofd, maar ligt de eigenlijke macht in het parlement. De koning wordt niet bepaald via erfopvolging in Cambodja. De staatsvorm bepaald dat een hoge raad de troonsopvolging bepaald. De huidige koning is Norodim Sihamoni. Maar volgens traditie heeft ook een afgetreden koning nog veel aanzien. In 2004 is er zelfs een speciaal woord bedacht om de vorige koning te eren. Omdat binnenlandse onenigheden pas erg laat zijn opgelost, hanteert Cambodja een grondwet uit 1993. De wetgevende macht ligt bij de senaat en het parlement dat uit twee kamers bestaat. Er zijn zes grote partijen die meedoen aan de nationale verkiezingen. Ook voor bestuur op lager niveau bestaat een verkiezingssysteem. Er wordt onderscheid gemaakt tussen landelijk, provinciaal en plaatselijk bestuur.

Regering van Cambodja

Wat betreft regering is de laatste eeuw is erg rumoerig geweest voor Cambodja. De regering was in handen van andere landen, of erg onstabiel. Toen de laatste periode van bezetting (ditmaal door Vietnam) in 1989 ophield, begon wederom een tijd van burgeroorlog. Rebellen in de vorm van de sterk georganiseerde Rode Khmer maakte een stabiel gezag onmogelijk. In 1991 werd uiteindelijk toch een staakt het vuren getekend waarbij werd afgesproken eerlijke verkiezingen te houden in 1993. VN vredessoldaten zouden gedurende de jaren negentig toezicht houden. En dit bleek niet voor niets. De politiek in het land bleef onrustig en pas in 1998 werd de Rode Khmer definitief verslagen. Tegenwoordig is de Cambodian People’s Party (CPP) is de grootste partij van het Cambodja. In de afgelopen regeringsperiode vormde de CPP een coalitie met de FUNCINPEC partij, die vooral strijd voor het koningshuis. De oppositie werd gevormd door andere grote partijen als Sam Rainsy Party en de Human Rights Party.